<< back (en)          (ru) назад >>

E (ru)

нумизматика
Евстратов
Иван Владимирович
Об одной группе джучидских пулов с легендой
"он алти си бир данги"
онлайн версия тезисов к выступлению на XII ВНК
online
археология Єльников Михайло
Золотоординські міста нижнього Подніпров’я і Північно-Західного Приазов’я: ступінь та перспективи дослідження
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Історичні науки. - 2014. - Вип. 20. - С. 89-97
 
Резиденція Беклярбека Мамая місто Орду (до 60-річчя дослідження Кучугурського городища)
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2013. - Вип. 36. - С. 28-32
pdf

 

pdf

Copyright © 2001-2016 project by Konstantin Khromov