<< back (en)          (ru) >>

P (en)

numismatics Piekosiński Franciszek Ksawery (1844-1906) O monecie i stopie menniczéj w Polsce w XIV i XV wieku
Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydz. Hist.-Filozof. Akad. Umiejęt. w Krakowie, t. 9.
Kraków 1878. -  S.1-320
DjVi ?
online
history
 Prochaska Antoni
 Markward Salzbach : z dziejów Litwy 1384-1410
Przegląd Historyczny, 1909, Tom 9 , Numer 1. - s. 12-28

Markward Salzbach : z dziejów Litwy 1384-1410 : (dokończenie)
Przegląd Historyczny, 1909, Tom 9 , Numer 2. - s. 121-132

Z Witoldowych dziejów
Przegląd Historyczny, 1912, Tom 15 , Numer 3  s. 259-270

Przywilej czerwiński z 1422 r.
Przegląd Historyczny, 1907, Tom 4 , Numer 3 Antoni Prochaska s. 283-296
pdf


pdf


pdf


pdf
history
Pulaski K.
 Stosunki z Mendli-Girejem, chanem tatarow perekoskich (14691515)
K. Pulaski Krakow. Warszawa, 1881. - 226 s.
pdf
Copyright 2001-2016 project by Konstantin Khromov