<< back (en)          (ru) íàçàä >>

O (en)

numismatic Ernest
Oberländer-Târnoveanu
'Documente numismatice privind relaţiile spaţiului est-carpatic cu zona Gurilor
Dunării în secolele XIII-XIV'
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A. D. Xenopol” Ιaşi-Iaşi, 22, 1985, 2, pp. 585-590
***
'Quelques rémarques sur les émissions monétaires mediévales de la Dobroudja
meridionale aux XIVe -XVe siècles'
Revue Roumaine d’Histoire, 27, 1988, 1-2, pp. 107-122
***
'Noi descoperiri de monede emise în zona Gurilor Dunării în secolele XIII-XIV'
Studii şi Cercetări Numismatice, 9, 1989, pp. 121-129 (în colaborare cu Irina
Oberländer–Târnoveanu)
***
Un tezaur de monede feudale dobrogene din secolul al XIV-lea descoperit la
Cernavodă (jud. Constanţa), în Cercetări Numismatice, 6, 1990, pp. 76-84
***
"Tartarian Zlots" - A Golden Horde legacy in the monetary terminology and practice
of mediaeval Moldavia and its neighbouring countries, în Revue Roumaine d’Histoire,
30, 1991, pp. 189-220
***
'Tezaurul de la Deduleşti reconsiderat.
Observaţii asupra descoperirilor monetare din estul Munteniei în secolul XIII'
Istros, 6, 1992, pp. 89-99
***
‘Un atelier monétaire inconnu de la Horde d’Or sur le Danube: Saqčy-Isaccea (XIIIe-XIVe siècles)’
 Actes du XIe Congrès International de Numismatique / Hackens T., Moucharte G. (dir.). Bruxelles, 8-13 septembre 1991. Vol. III. Louvain-la-Neuve: Séminaire de Numismatique Marcel Hoc.1993. - P. 291-304.
***
‘Byzantino-Tartarica - le monnayage dans la zone des Bouches du Danube à la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe siècle’
Il Mar Nero. II-1995/1996. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme. P. 191-214.
***
'Începuturile prezenţei tătarilor în zona Gurilor Dunării în lumina documentelor
numismatice'
Simpozionul internaţional ”Originea tătarilor. - Locul lor în România şi
în lumea turcă”, Constanţa, 15-17 noiembrie 1994, coord. T. Gemil, Bucureşti, 1997, pp.
93-128; ed. a II-a, Bucureşti, 2003 ISBN 973-26-0705-X
***
'The coinage of the Genoese settlements of the western Black Sea shore and on the Danube'
Peuce (Serie Nouă) - Studii şi cercetari de istorie şi arheologie 2/II/2004/ - P. 285-296
***
pdf

online
Copyright © 2001 - 2016 project by Konstantin Khromov